do kasy suma: 0,00 zł

DARMOWA DOSTAWA OD 50 ZŁ 

♡ Gorące nowości wiosenne już w ofercie ♡

Informacja o prawie odstąpienia od umowy

KIEDY MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY

Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez
Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsumenci mają prawo do odstępowania od umów zawartych na odległość, jednakże istnieją wyjątki od tej
reguły. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym pouczeniem. Zawiera ono istotne informacje na temat
sposobu odstąpienia od umowy, uprawnień z tym związanych, a także wyłączeń stosowania tego prawa.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:
• w przypadku, gdy wykonaliśmy usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany
przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utraci prawo odstąpienia od
umowy,
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy
zawartej z nami.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą
wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

JAK ODSTĄPIĆ OD UMOWY

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsumenci muszą poinformować sprzedawcę,
będącego stroną zawartej umowy sprzedaży o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Dane danego
sprzedawcy znajdują się na etykiecie przesyłki oraz może udostępnić je Usługodawca

Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można
złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu strony internetowej, jednak nie jest to
obowiązkowe.

Jeżeli złożyliście Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjęliśmy Państwa ofertę, oferta
przestaje wiązać.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać rzecz pod adres sprzedawcy,
będącego stroną umowy sprzedaży, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo
rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój
charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie
koszty zwrotu rzeczy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zostają zwrócone Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności z tytułu umowy sprzedaży, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformowali Państwa o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium